top of page

Verplichte wettelijke agro brandkeuring: wat betekent dit voor jou?

Naast de verplichte elektrakeuring die elke 3 of 5 jaar plaatsvindt moeten stallen ook elk jaar worden gecontroleerd op brandveiligheid. Dat staat in een vernieuwd besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wanneer de verplichting in zal gaan is nog niet bekend. Hoe gaat dit er uit zien?

Elektrakeuring

 

Met de keuringen moeten stalbranden worden voorkomen. Bij de elektrakeuring wordt ook een eventuele installatie van zonnepanelen meegenomen. Veehouders worden verplicht elke 5 jaar de elektrische installatie laten keuren. Grotere bedrijven moeten dit elke 3 jaar doen.

 

Jaarlijkse controle

De jaarlijkse controle van de brandveiligheid in de stallen moet boeren bewust maken van de risico’s bij brand op het bedrijf. Veel voorkomende brandrisico’s zijn bijvoorbeeld onnodige elektra in de stal en de opslag van brandbaar materiaal in de stal die daar niet noodzakelijk is, zoals bij de warmtelampen voor biggen of het oplaadstation voor de mestrobot in de stal bij melkvee. Het is niet zo dat bijvoorbeeld zo’n oplaadstation dan uit de stal verwijderd moet worden, maar er zullen wel maatregelen moeten worden genomen om de brandrisico’s te verkleinen. Zoals het er nu naar uitziet zal de jaarlijkse controle de eerste 2 jaar een “zelfscan” zijn. Daarna zal er een externe keuring gaan plaatsvinden.Raad van State beoordeelt besluit

De verplichte keuringen gaan gelden voor bedrijven waar melkvee, vleeskalveren, melkgeiten, vleesvarkens, zeugen, legkippen, vleeskuikens, konijnen, eenden of kalkoenen worden gehouden. Bedrijven met meer dan 2.500 vleesvarkens, 500 zeugen, 1.000 vleeskalveren, 175 melkkoeien, 500 melkgeiten, 50.000 legkippen of 100.000 vleeskuikens moeten de elektrakeuring elke 3 jaar laten uitvoeren. Het gaat hierbij naar schatting om ruim 4.000 bedrijven. De overige circa 20.000 bedrijven moeten eens in de vijf jaar zo’n keuring laten uitvoeren.

 

De keuring van de elektronische installaties was bij veel verzekeraars al verplicht, maar die verplichting wordt nu dus wettelijk ingevoerd door de overheid. De bedoeling was om de regel dit jaar in te laten gaan, maar dat is niet gelukt. Het besluit moet nog worden beoordeeld door de Raad van State en kan daarna definitief worden ingevoerd.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page