top of page

T-rijbewijs en buitenlandse jeugdige bestuurders

Wat voor gevolgen heeft het T-rijbewijs voor buitenlandse medewerkers en stagiairs? Het T-rijbewijs belemmert de inzetbaarheid van deze groep behoorlijk. De eis is immers een geldig rijbewijs waarmee in Nederland (land)bouwvoertuigen over de weg bestuurd mogen worden.

Buitenlandse bestuurders van (land)bouwvoertuigen moeten aan dezelfde eisen voldoen als Nederlandse bestuurders. Het T-rijbewijs is namelijk ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De wet stelt dat stagiairs wel ervaring op kunnen doen met landbouwwerktuigen op een besloten terrein.


B-rijbewijs of T-rijbewijs Voor het besturen van een (land)bouwvoertuig in Nederland is een T-rijbewijs verplicht. Een andere mogelijkheid is een B-rijbewijs behaald in een EU-lidstaat, maar die moet wel voor 1 juli 2015 afgegeven zijn. Een C-rijbewijs (vrachtauto) van een EU-lidstaat volstaat ook, ongeacht de afgiftedatum.


T-rijbewijs in andere landen Ook veel andere EU-lidstaten kennen rijbewijzen voor landbouwvoertuigen. België, Duitsland, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Ierland, Kroatië, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Noorwegen hebben op hun nationale rijbewijs een categorie staan voor landbouwvoertuigen. Niet in alle landen heet dit de categorie T. De eisen aan het rijexamen voor landbouwvoertuigen verschillen per land. Door deze verschillen worden rijbewijzen voor landbouwvoertuigen ook niet zonder meer over en weer erkend. Dit vereist wederzijdse afstemming tussen landen en is vaak zeer tijdrovend.


Nationaal T-rijbewijs Het T-rijbewijs is dus een nationaal rijbewijs en kan alleen behaald worden in Nederland en is ook alleen maar geldig in Nederland. Buitenlanders, ook uit andere EU-lidstaten, kunnen niet zonder meer het Nederlandse T-rijbewijs halen. Alleen als men meer dan 185 dagen in Nederland woonachtig is, kan het T-rijbewijs worden behaald. Voor tijdelijke werknemers of stagiairs is het daarom vaak niet mogelijk om het rijbewijs te halen.
Comments


bottom of page