top of page

Het opruimen van zonnepanelendeeltjes na een brand of storm, is daar dekking voor?

De laatste jaren zijn er een paar grote branden geweest met panden waarop zonnepanelen lagen. Vooral bij grote branden, waarbij het ook behoorlijk waait kunnen de zonnepaneeldeeltje kilometers ver weg neerkomen in bijvoorbeeld weilanden of op akkerbouwgrond. Als dit niet opgeruimd wordt kan er schade ontstaan aan bijvoorbeeld vee of het gewas.


Tot voor kort stond het niet vast wie er opdraaide voor de opruiming van de zonnepaneeldeeltjes. Aansprakelijkheid is niet altijd aan de orde en de gebouwenverzekering dekt de opruimingskosten alleen op eigen erf/land, maar niet bij derden.


Daarnaast is er bij het neerkomen van zonnepaneeldeeltjes geen sprake van milieuverontreiniging, aangezien zo’n deeltje eigenlijk geen milieubelastende stof is. Hierdoor is er ook geen dekking op de milieuschadeverzekering. Kortom, wie de kosten van opruiming moest betalen, was vaak een groot grijs gebied en het leidde tot veel discussie. Omdat er steeds meer zonnepanelen op gebouwen neergelegd worden is het Verbond van Verzekeraars hierover in gesprek gegaan. Zij adviseerde verzekeraars voortaan dit risico toch mee te verzekeren op de milieuschadeverzekering.


Dekking bij Nationale Nederlanden en De Zeeuwse

Nationale Nederlanden is de eerste verzekeraar die dit advies heeft overgenomen. Zij bieden, zonder extra premie in rekening te brengen, dekking voor het opruimen van zonnepanelendeeltjes bij derden na een brand of storm. Het gaat om een secundaire dekking, dat wil zeggen dat de milieuschadeverzekering de kosten vergoedt, als de andere verzekeringen dat niet doen. Belangrijk daarbij is wel dat de zonnepanelen zijn meeverzekerd op de brandverzekering van het gebouw waar ze op liggen!


Inmiddels heeft De Zeeuwse dit voorbeeld gevolgd. De verwachting is dat meerdere (agrarische) verzekeraars snel zullen volgen.


Heb je vragen, of wens je meer informatie hierover, neem dan contact met ons op.Comments


bottom of page