top of page

Let op bij een lege kas of niet verwarmde kas in de winter!


De hoge energieprijzen zorgen ervoor dat er in de glastuinbouw nu soms gekozen wordt om minder te verwarmen of de kas bijvoorbeeld tijdelijk leeg te laten staan. Dat is heel begrijpelijk, maar wees er wel bewust van dit bij winterweer voor extra risico’s kan zorgen. Hoe voorkom je schade en zorg je ervoor dat je straks weer snel in productie kunt zijn?Stook als de weersomstandigheden daar om vragen.

Ook in een lege kas is het nodig om snel te kunnen stoken. Kassen kunnen een beperkte hoeveelheid sneeuw dragen. Het gewicht van een pak sneeuw, zeker als het blijft liggen of als er ook regen valt, loopt flink op. Door vorst in een onverwarmde kas kan ook schade ontstaan aan je ruiten, buizen, schermen en installaties.


Gaat het sneeuwen? Start direct met afstoken van je kasdek.

Zo verklein je de kans op ruitbreuk en schade aan je kasconstructie. Kijk vooruit, zeker als je kas koud is en het langer duurt voordat deze op temperatuur is. Breng de kas voordat het gaat sneeuwen op temperatuur. Voor de meeste kassen geldt dat er direct onder het kasdek 12-16°C moet worden gestookt om de sneeuw te laten afsmelten. Echter dit kan per kas verschillen, weet daarom van tevoren wat je kas aankan en raadpleeg indien nodig de constuctieberekening! Zet je schermdoeken open. Sluit het scherm pas volledig als de sneeuw van het kasdek is gesmolten.


Gaat het vriezen? Stook voldoende!

Zo voorkom je vorstschade aan je ruiten, installaties, schermen en buizen en daarmee hoge kosten en vertragingen bij het opstarten van een nieuwe teelt. Maak het kasdek en de gevels zo snel mogelijk ijsvrij. Zo voorkom je ruitbreuk. Open de luchtramen niet als ze vastgevroren zitten. Voorkom dat de computer alsnog de ramen opent, behoud de vorstbeveiliging op de procescomputer. Controleer of het doek is vastgevroren voordat je het rolscherm opent. Is het niet nodig om je rolscherm te openen? Laat hem dan dicht.


Houd je installaties actief.

Met een 'actieve kas' voorkom je schade door vorst en sneeuw. Onderhoud je gebouwen en installaties zodat die in goede conditie blijven.Comentarios


bottom of page